$hide=mobile

JAMANI BABA SEHEMU YA 03

JAMANI BAABA(3) ILIPOISHIA: “Asante .” “Mwaija .” “Abee baba .” “Kaangalie kama maji yanatoka . ” “Sawa . ” Baada ya muda .. . JIACHI...

JAMANI BAABA(3)

ILIPOISHIA:
“Asante .”
“Mwaija .”
“Abee baba .”
“Kaangalie kama maji yanatoka . ”
“Sawa . ”
Baada ya muda .. .
JIACHIE MWENYEWE …
Mwaija alikwenda huku nyuma akimwacha
mwanaume huyo akijishika midomo na
kusema… .
“Salaleee .”
Mwaija alirejea akisema. ..
“Maji yanatoka baba. ”
“Sawa , basi ujaze mapipa ili yakija kukatika
isiwe shida .”
“Sawa baba .”
Mwaija huku akitambua kwamba mama yake
ameenda msibani aliamua kwenda kuvua nguo
nzito alizovaa na kujitupia kanga kwani alijua
kwenye kuchota maji lazima angelowa sana maji
mwilini.
Kwenye kuchota maji sasa , Masilinde alijikuta
amefika huko uani.. .
“Chwaaa, ” maji yaliingizwa kwenye pipa .
Masilinde alisimama, akabahatika kumwona
Mwaija akigeuka kuelekea bombani na kweli
kanga aliyovaa ilishalowa maji maana ilikuwa
ndoo ya tano sasa. ..
“Weeee ,” alisema Masilinde huku akimnyooshea
mkono Mwaija . Mwaija aligeuka ghafla, Masilinde
akajifanya alikuwa amenyanyua mkono kwa ajili
ya kuwafukuza ndege ambao walitua juu ya mti
mmoja ulioko uani pale .
“Shii , shiii,” Mwaija alisaidia kuwafukuza ndege
wale lakini huku akijiuliza ni usumbufu gani
uliosababishwa na ndege hao hadi Masilinde
achukue hatua ya kuwafukuza kwa kasi ile.
Ndege walikimbia , Mwaija akageuka
kumwangalia baba yake akamwona anaachia
tabasamu laini lakini macho yake yakitambaa
sehemu mbalimbali za mwili wake na kwa jinsi
alivyokuwa amevaa alianza kuhisi aibu na
kutamani kumwomba msamaha.
“Mwaija .”
“Abee .”
“Mh ! Hivi wewe uvaaji gani huo mwanangu ?”
“Ni kwa sababu nachota maji baba , nisamehe
sana.”
“Nije kumwambia mama yako?”
“Hapana baba , mama atanifokea sana , ngoja
nikabadili baba. ”
Mwaija alimpita Masilinde mlango wa uani na
kwenda chumbani kwake , Masilinde akamfuata
kwa nyuma … “Mwaija ,” aliita Masilinde huku
akisukuma mlango wa chumbani…
“Abee .”
Wakati Mwaija anaitika, Masilinde alishazama
ndani na kumkuta binti huyo ameshikilia nguo
kifuani maana alikuwa anavaa. ..
“Navaa baba. ”
“Ooo! Usiogope , si kuvaa tu, kwani kuna nini
wakati mimi ni baba yako ?”
“Mh ! Mi naona aibu baba .”
“Aibu kwa baba yako ?”
“Ee. ”
“Aaah ! Baba yako hutakiwi kumwonea aibu
bwana,” alisema Masilinde huku akimshika
mwilini Mwaija.
Mwaija hakukitegemea kitendo kile kwa hiyo
alianza kutetemeka mwili mzima …
“Baba mimi naona aibu .”
“Basi vaa .”
“Sivai mpaka utoke .”
“Vaa hata kanga tu. ”
“Kanga si ndiyo umenisema kule uani. ”
“Hamna Mwaija , ile ni danganya toto tu.
Nikwambie kitu ?”
“Niambie. ”
“Yaani kanga zinakupendeza sana , sijui kwa nini
usiwe unavaa siku zote, kila siku na kila saa .”
“Wee, mama atanichinja. ”
“Mimi nitakutetea .”
“Wee! Si ndiyo mtanichangia wote. ”
“Mh ! Mi naogopa baba. ”
“Usiogope Mwaija mimi nipo nyuma yako
mbona,” alisema Masilinde huku akimpapasa
kifuani Mwaija na mkono mwingine ukafika hadi
kugusa nido moja …
“Aaah ! Baba .. .umefika mbali sasa. ”
“Mbali kivipi Mwaija jamani ?”
“Hivyo unavyonishika huko .”
“Ninavyokushika hapa kifuani au ?” alisema
Masilinde na kushika tena.
“Aaah ! Baba .. .ooo ! Basi inatosha .”
“Kwani unaumia au ?”
“Ooo, naumia kwa mbali baba. ”
“Mmh ! Jikaze basi we mtoto wa kike bwana ,”
alisema Masilinde na kumshika tena binti huyo ,
safari hii alimshika kisawasawa nido zake zote.
Hali ya Mwaija ikawa siyo tena , alilainika mwili
wote mbendembende . Akamwegemea Masilinde
ambaye naye alimshika na kumuweka kitandani
polepole.. .
“Baba ,” aliita Mwaija kwa sauti iliyojaa aibu. ..
“Niambie Mwaija. ”
“Unataka kufanya nini ?”
“Aaah ! Mwaija , wewe una utoto gani jamani?”
“Mh ! Sina utoto lakini mimi naona aibu baba .”
“Jikaze aibu zitatoka .”
“Mama akija je ?”
“Hawezi kuja sasa hivi ,” alisema Masilinde huku
sasa akianza kumvua kanga , nido zikabaki nje
zikiwa zimenona.
Masilinde akazishika na kusukumia na neno
‘siiii ’.
Mwaija akachanganyikiwa zaidi, akamvuta
Masilinde kifuani kwake, akamwangalia kwa
macho ya kusinzia. ..“ Inatosha baba tusifike
mbali baba, mimi nitashindwa kuvumilia. ”
“Utashindwa kuvumilia nini Mwaija na wewe?”
“Hivyo unavyonishika , nitashindwa kuvumilia na
wewe ni baba yangu tunaweza kufanya dhambi
bure.”
“Mwaija ,” aliita Masilinde akiwa na hali mbaya
kama Mwaija …
“Bee.”

“Mbona unavutia namna hii mwanangu ?”
“Mimi sijijui mbona .”
“Kama unavutia ?”
“Eee .”
“Ndiyo nakwambia mimi ninayekuona. Hebu
angalia hizi nido zako , ona !” alisema Masilinde
akizishika tena nido hizo, Mwaija akakimbilia
kitandani na kujitupa kisha akaanza kulia kwa
sauti ya chini …
“Mwaija ,” aliita Masilinde.
“Abee ,” aliitika huku akiendelea kulia .. .
“Nimekukera?”
“Ha ! Ha !”
“Sasa mbona unalia. Basi mi naondoka zangu,
nisamehe… ”
“Usiondoke baba .”
“Sasa wewe unalia .”
Mwaija alijifuta machozi haraka sana na
kumwangalia Masilinde…
“Mimi najisikia vibaya baba .”
“Unajisikiaje?”
Mwaija alishindwa kujibu swali hilo akabaki
amemkodolea macho baba yake huyo wa
kufikia.. .
“Mwaija ,” aliita Masilinde, hali yake ilizidi kuwa
mbaya kwani sasa aliweza kumwona Mwaija
kwa hali halisi na kukiri moyoni kwamba ,
msichana huyo aliumbika kwelikweli , kwani kila
idara ilikuwa nzuri, hakuna alikokosoa …
“Abee .”
“Hebu nibusu hapa basi.”
“Mmmwaa!”
“Na hapa!”
“Mmmwaaa .”
“Huku .”
“Mmmwaaa .”
“Da ! Hebu niuone ulimi wako kidogo , utoe. ”
Mwaija akautoa ulimi nusu .”
“Aaa! Utoe sana bwana .”
Mwaija akautoa ulimi wote nje!
“Hebu niuguse na ulimi wangu nione kama wako
una joto ,” alisema Masilinde huku akipeleka
kinywa chake kwenye ulimi wa Mwaija ambao
aliutoa.
Masilinde aliuingiza ulimi huo ndani ya kinywa
chake na kuanza kula denda !
“Mmmm.. .mmmm.. .”
“Mmmm.. .mmmm.”
Walikuwa wakigugumia wote . Mate ya denda
yalianza kutoka huku kila mmoja akiwa
amefumba macho ya kusinzia. Joto la mahaba
lilimpanda zaidi Mwaija kwani alikuwa ana siku
nyingi hajachezeshwa kwata kitandani na yeye
damu yake changa !
“Mwaija ,” aliita Masilinde kwa kuutoa ulimi wa
Mwaija. ..
“Mm.”
“Una joto zuri kumbe ,” alisema baba huyo , safari
hii akamhemea Mwaija sikioni,
akachanganyikiwa zaidi na kujikuta akimvuta
Masilinde kwake yeye akiwa analala
chali.Masilinde akaitikia kwa kumfuata , Mwaija
akanyoosha mkono na kushika pa kufungulia,
pakafunguka, akapenyeza mkono na kushika,
pakashikika, akatoa , akatoka, akaweka !
Ngoma ikaanza kupigwa hapo, mchezo ukaanza
kuchezwa hapo . Mwaija aliona ni afadhali
akagombana na mama yake kuliko kukosa
chakula hicho ambacho alikuwa hajakila kwa
siku nyingi.
Awali alikuwa akila huku amefumba macho kwa
mikono kwa sababu ya aibu lakini alipoombwa
kutoa mikono ili afaidi vizuri alifanya hivyo na
kweli alianza kuhisi utamu wa chakula kile !
“Nikwambie kitu ?” alisema Mwaija kwa
kumsogezea kinywa sikioni Masilinde. ..
“Niambie. ”
Hapo mchezo ukiwa unaendelea…
“Usimwambie mtu lakini. ”
“Siwezi ,” alisema Masilinde huku akimwangalia
Mwaija usoni kwa macho ya kutoamini kama
anapata alichodhani akikipata atafurahi sana .. .
“Nikwambia kitu ?”
“Niambie. ”
“Ni leo tu au ndiyo itakuwa kila siku?”
“Wewe unatakaje?”
“Kwa sababu mama ananibana sana mimi nataka
iwe ndiyo kazi yetu , siku nikihitaji nakwambia,
siku ukihitaji unaniambia. ”
“Wewe tu, mimi sina neno.”
“Nikwambie kitu ?”
“Niambie Mwaija. ”
“Sasa nitaendelea kukuita baba au ?”
“Wewe unatakaje?”
“Wewe siyo baba yangu tena !”
“Poa tu na wewe siyo mwanangu tena !”
“Poa tu! Nikwambie kitu kingine ?”
“Niambie tu.”
“Je, nikipata mimba yako ?

“Huwezi kupata .”
“Una uhakika gani?”
“Mimi najua .”
Mwaija joto la mahaba lilipanda zaidi , akafika
mahali akaanza kuweweseka waziwazi bila
kujificha. Kwa sababu Masilinde naye alikutana
na joto la ujana siku hiyo , hakuona kama kuna
sababu ya kumzuia Mwaija kuonesha kule
kupagawa, akazidi kumpagawisha …
Ni kitendo ambacho Masilinde hakukitarajia lakini
kilifanyika, Mwaija alimsukuma, akaangukia
huko, akahisi labda binti huyo alishamaliza mbio
zake. Lakini alishangaa sana kumwona Mwaija
anatoka kitandani na kuvuta godoro chini,
akamkaribisha baba yake wa kambo hapo
ambapo uwanja ulikuwa mpana na uhuru zaidi .
Hakukuwa na kitanda kulia wala kunesanesa.
Mbaya zaidi , Mwaija alionesha ufundi wa hali ya
juu kwa kutega staili ya mnyama kugoma kupiga
hatua . Masilinde hoi bin taaban . Moyoni alianza
kumuwazia makubwa binti huyo. ..
“Mwa … Mwaija wewe jamani …”
“Baba niambie, unasemaje ?”
“Unanimaliza Mwaija .”
“Usiishe baba jamani .”
“Hapana utaniua wewe mtoto.”
“Baba hufi !” Wakaanguka chini wote pwaa !
Kuhema kwa sana, jasho jembamba kwa mbali .
Kumbe walivunja dafu wote kwa pamoja . Ilikuwa
ni furaha kwa Masilinde lakini kwa Mwaija
ilikuwa zaidi kwani kwanza alianza kuhisi amani
ya kuishi ndani ya nyumba ile.
Tangu amefika na kufuatia sera alizokuwa
akizitangaza mama yake alijua siku yoyote
atafukuzwa na baba’ke huyo wa kufikia. Akili
ziliwarudia wakaanza kutambua hali waliyonayo ,
aibu ikawajia kwa juu ! Masilinde akakurupuka …
“Mwaija , vaa . ..mimi navaa naondoka sasa .”
Mwaija alikurupuka naye , akavaa gauni refu,
akatupia na upande wa kanga moja. Masilinde
ndiye aliyeanza kutoka huku akiwa na tahadhari .
Mwaija alijibaraguza kidogo lakini mwishowe
akatoka. Ile anafika uani tu, mama yake
anaingia.. .
“Wewe mpaka muda huu hujaosha vyombo!
Halafu mbona sioni dalili ya moto kuwaka!?
Kwanza mbona macho mekundu ulikuwa umelala
siyo?” mama yake aliuliza kwa ukali wa
kimamamama.
“Nililala kidogo mama, kichwa kinagonga sana .”
“Umekunywa dawa ?”
“Sijanywa .”
“Sasa ulikuwa unasubiri nini kwenda kununua
vidonge vya mia mbili tu?”
“Mama uliniambia nisitoke nyumbani.”
“We unajua ni mtoto mjinga sana . Sasa kwenda
kununua dawa dukani tatizo liko wapi?”
“Nakwenda mama. ”
“Na …kwenda mama.. .mwone kwanza, ” alisema
mama mtu huyo huku akiwa amebana pua kwa
kuiga sauti ya binti yake. Wakati mama yake
anaingia sebuleni , Mwaija alikuwa anasema naye
kwa kumwigiza mama yake na kubana pua . ..
“We unajua ni mtoto mjinga sana . Sasa kwenda
kununua dawa dukani tatizo liko wapi? Tatizo
liko wapi? Utalijua siku moja , we subiri tu. ”
***
Usiku wa saa tatu, Mwaija aliamriwa na mama
yake kwenda kulala kwani alionekana
akizungukazunguka, mara sebuleni, mara jikoni
wakati Masilinde akiwa anaangalia taarifa
mbalimbali za habari kupitia runinga .
Mwaija alizama chumbani kwake lakini kila
alipokumbuka mapigo ya Masilinde alijikuta kama
ana kiu tena!
“Mh ! Mbona kama . ..sasa itakuwaje na mama
yupo! Yaani Mungu anisaidie siku moja mama
apate safari ya mbali akalale hukohuko na mimi
nilale nimekumbatiwa kama yeye,” alisema
Mwaija akiwa anajishikashika sehemu
mbalimbali za mwili akiwa kitandani.
Wakati Mwaija anawaza hayo, Masilinde naye
alikuwa akiwaza ya kwake yanayofanana. ..
“Hivi huyu mwanamke haendi msibani akalale
hukohuko watu tujifaidie vyetu ?”
“Mume wangu twende basi chumbani tukalale,
usiku sasa, ” alisema mama Mwaija .
“Tangulia nakuja mke wangu , nataka kuangalia
tamthiliya ya Wuwuwu. ”
“Mh ! Ndiyo tamthiliya gani hiyo?”
“Wachina , wanapigana kama hawana akili nzuri .
Wale hata wakitoka panya road watakimbia
wenyewe,” alisema Masilinde huku akijua hakuna
cha tamthiliya ya Wuwuwu wala Wawawa !
“Haya , mi natangulia, usichelewe lakini mume
wangu.”
“Sichelewi.”
Baada ya mwanamke huyo kuzama chumbani,
Masilinde alisubiri kama dakika kumi ,
akasimama, akaenda chooni . Aliporudi
akasimama kwenye mlango wa chumba cha
Mwaija, akashika kitasa. ..
“Daa! Mlango uko wazi kumbe ,” alisema baada
ya kuuona mlango unafunguka, akaufunga .
Akaenda sebuleni , akasimama kwa muda kisha
akaenda chumbani. Alimkuta mkewe
ameshapigwa ngwara na usingizi na sasa
alikuwa anaelekea kwenye kukoroma. ..
“Hapahapa, kosa moja goli moja . Shoka moja
mbuyu chini ,” alisema Masilinde huku akitoka
chumbani.
Alikuwa ndani ya bukta tu. Akatembea hadi
chumbani kwa Mwaija , akafungua mlango
polepole. Mwaija alishtuka. ..
“Haa! Baba!”
“Shiiii .”aaa.

“Mama yuko wapi?”
“Amelala. ”
“Akiamka je ?”
“Hizo ni kazi za shetani lakini sitarajii kama
ataweza kuamka muda huu , usingizi wake yule
unakuaga mkubwa sana. ”
“Kwa hiyo?”
“Kwa hiyo nini ? Mimi ndiyo nimekuja hapa sasa .”
“Lakini baba .. .”
“Lakini baba nini Mwaija? We tufanye yetu
mambo yaishe, sawa ?”
“Sawa , basi funga mlango , lakini usizime taa ,”
alisema Mwaija kwa sauti ya kutetemeka kwa
mbali. Alishapanda joto la mahaba , alichokuwa
akikihitaji kwa wakati huo ni mapenzi tu.
Sarakasi zilianza, kila mmoja aliamua kutumia
dakika chache za wizi ili kujikata kiu mwenyewe.
Muda mwingi wa sarakasi hizo, Masilinde
alikuwa akimfumba kinywa Mwaija kwani
alikuwa akiashiria kupiga kelele za mahaba
jambo ambalo aliamini lingeweza kumwamsha
mkewe.
Mlio uliokuwa ukitamba sana ni wa kitanda
ambapo wakati mwingine kililia kwa staili ya
kusulubiwa sana.
“Kwachakwachakwacha. ..”“ Baba kitanda mbona
hukizibi mdomo kisipige kelele ?” alihoji Mwaija
huku akizidi kupaa kwa maraha.
“Kitanda ni kitanda Mwaija , kelele ndiyo maana
ya neno kitanda .”
“Haya … ”
Ilifika mahali sasa, Mwaija akawa anatoa taarifa
za kufika mwisho wa safari yake , akakubaliwa
huku Masilinde naye akisema kama Mwaija naye
akakubaliwa, wakafika wote!!
***
Masilinde alitoka kitandani, akavaa bukta na
kutimua huku akimwachia busu moja zito
Mwaija.
Mwaija alibaki peke yake sasa , alikuwa akijisifia
moyoni kwamba kiu iliyokuwa ikimsumbua
imekwisha na alijiona ana bahati kubwa ya
kupendwa na baba yake wa kufikia.. .
“Atanisaidia sana . Kama si kunipenda
angenichukia na kama angenichukia
angenifukuza nyumbani kwake ,” alisema moyoni
Mwaija akiwa anausaka usingizi.
***
Masilinde alienda chumbani akijisemea moyoni
kwamba amekuwa mwepesi kupita alivyokuwa
wakati akienda chumbani kwa Mwaija. ..
“Da ! Mtoto anajua mambo yule. Kama kwa
kuibaiba tu ni hivi je siku tukipata nafasi ya
wazi?” alijiuliza akaweka nia kwamba iko siku
atampangia safari mke wake ili yeye na Mwaija
wajimwage kwa nafasi .
***
Kulikucha siku iliyofuata , mama Mwaija aliamka
na hasira fulani siku hiyo …
“Wee Mwaija. ..”
“Abee mama. ..”
“Mbona umepitisha fagio juujuu tu kwenye
uwanja. .?”
“Nimefagia mama.. .”
“Wee! Usinifanye mimi sina macho .”
Moyoni Mwaija alisema.. .
“Ungekuwa una macho si ungejua mumeo
hayupo kitandani .”
Lakini kwa sauti alisema. ..
“Kweli mama , nimefagia kwa usahihi kabisa .”
Masilinde alitoka nje akiwa ameshajiandaa
kwenda kazini kwake , akaangalia huo uwanja
ambao mama Mwaija alikuwa akimfokea binti
yake kwamba hajafagia sawasawa na
kushangazwa kwani ulifagiliwa vizuri sana .. .
“Nitakubutua makofi sasa hivi , usiniletee ujinga
hapa,” alifoka mama mtu huyo …
“Mama Mwaija, mbona unamfokea mtoto wakati
uwanja ni msafi sana tena kuliko unavyofagiaga
wewe.”
“Unamtetea siyo?”
“Siyo namtetea , kwa macho tu uwanja
unaonekana umefagiliwa vizuri .”
“Haya we mtetee tu, sijui unamtetea kwa ajili ya
nini!” alisema mwanamke huyo huku akizama
ndani.
Wakati huo , Mwaija alikuwa amesimama
uwanjani hapo, alivaa gauni na kanga moko juu
yake lakini mzigo ulikuwa mzigo kweli …
“Mwaija mimi nakwenda kazini, baadaye
mama… ”
“Haya baba , hebu chukua namba zangu za simu
unipigie baadaye kuna kitu nataka kukwambia,”
alisema Mwaija huku akizitaja namba zake za
simu.. .
“Kwani una simu?” aliuliza Masilinde kwa vile
hakuwahi kumuona binti huyo akiwa na simu .. .
“Oke, baadaye nitakutumia meseji, sitapiga,”
alisema Masilinde.
Ile anaachana na Mwaija , mama Mwaija
anatokea. ..
“Wewe njoo huku sebuleni, unafanya usafi halafu
unaacha vitu bila kupangapanga , una kichaa
leo?” alifoka mama mtu huyo …
“Mh ! Au mama amejua baba alikuja chumbani
kwangu nini ? Mbona si kawaida yake, tena
sijawahi kumsikia akimwambia baba ananitetea .
Itakuwa kuna kitu .”
***
Baada ya kufika kazini, Masilinde alimtumia
meseji Mwaija . Hakutaka kupiga akiamini mlio
wa simu unaweza kumfikia mkewe akataka
kujua nani aliyepiga .. .
“Mwaija ,” aliandika hivyo .
Ilikuwa wakati Mwaija anavaa baada ya kuoga,
meseji ikaingia kwenye simu yake …
“Baba !” alijibu Mwaija .. .
“Uko poa ? Nimekumisi sana!”
“Niko poa , hata mimi nimekumisi. Ila baba ,
niambie ukweli, mama amejua ulikuja chumbani
kwangu?”

ITAENDELEA

COMMENTS

BLOGGER
Jina

Affiliate Marketing,1,Afya Yako,149,AJIRA/JOBS,8,ANGA LA WASHENZI,1,ASIA DIGITAL,2,Baba Kiumbe Wa Ajabu,20,BAKING,1,BARUA ILIYOWAHI KUNIUMIZA,7,betting,1,Biashara,12,biashara mtandaoni,2,BIKIRA YANGU,1,BIKRA YANGU HAKI YA BABU,25,BISCUITS,2,BLACK AMERICA,33,BONGO MOVIES,12,Bora ungekufa kesho,1,CHOICE OF MY HEART (chaguo la moyo wangu),16,CHOICE OF MY HEART (chaguo la moyo wangu),1,CHOMBEZO,56,CHOZI LISILOFUTIKA,1,Chunusi,1,CHUPI MKONONI,4,CITY LIGHT,5,Classified,10,DARASA LA MAHUSIANO/MAPENZI,69,Darasa la mapenzi na ndoa,196,DEREVA TAXI,18,DUDU WASHA,4,Elimu na ushauri wa maisha,110,FIFA.com - Latest News,15,Hadithi,73,HALIMA,2,HOUSE GIRL WA DADA,8,I WILL BE BACK,15,I'M NOT A BOY,1,Jam,1,JAMANI BABA,8,JAMBAZI MTAMU,3,JAMII MEDICAL AWARENESS(JMA),1,JASTINA,7,JIBU,2,JIKONI,1,JINSI PAKA ALIVYOMALIZA FAMILIA YETU,5,Jobs,19,Joke,5,Kampuni,2,Kanyago,8,KEKI YA CHAI,1,kibamia,9,KIFO MKONONI (BIKIRA YA BIBI HARUSI),20,Kijijini kwa bibi,19,Kilimo,2,kofia za steaming,2,loans,1,LOVE BITE,10,Love Story,12,Mada,3,Mada ya Leo,7,Mahusiano,126,Makala,11,make money online,3,Mapenzi,2,Mapenzi na ndoa,3,MAPENZI YA KICHAWI,6,mapenzi/Ndoa,115,Mapishi,207,Mfalme Gilbert,4,Micro loans,1,MOYO ULIOJAA MAUMIVU,46,Mpiga Picha,3,MTOTO WA MAAJABU,44,MUME WANGU SHUJAA WANGU,3,MUUZA MAZIWA,10,MWAJUMA UTAMU,11,MWALIMU MKUU,10,MWANACHUO,5,Mwanafunzi Mchawi ( A Wizard Student ),9,NAITAFUTA FURAHA YANGU,3,NAMTAKA MPENZ WANGU ARUDI,8,Natural hair,4,Ndoa,1,News,39,Ngozi,1,Ngumu Kumeza,11,Nguvu za kiume,2,NILIKUWA NA MPENZI,4,NILIOLEWA NA JINI BILA YA KUTARAJIA,2,NILIYOYAONA DARFUR YANATISHA,1,NIPE KIDOGO,2,NISAMEE RATIFA,25,Noti Bandia,6,Nyama,1,Nywele,3,ONLY YOU,10,PENZI KABLA YA KIFO,5,PENZI LA MME WA MAMA,3,PENZI LANGU LINAVUJA DAMU,10,PENZI TAMU,6,PENZI ZITO,7,Riwaya,107,Roast,1,ROSTI YA MBUZI,1,SAFARI YA KUZIMU,19,SALA YA SARAH,1,SANGARE,25,Shahiri,1,SIFA ZINAUWA,3,Simulizi,161,SIMULIZI - ULIKUWA WAPI,8,SITO ISAHAU,8,Soup,1,SPHAGETTI BOLOGNESE,1,Sports News,4,SUBIRA HUVUTA HERI,21,Tangazo,4,U KILL ME,3,Ujasiriamali,13,ULIKUWA WAPI,2,ULIMWENGU WA MBWA MWITU,1,UNBREAKABLE LOVE,1,UTAM WA KITUMBUA,2,UTAMU WA JIRAN,1,UTAMU WA MAMDOGO,3,Videos,46,VISA NA MIKASA,1,Young paster,40,YouTube,74,
ltr
item
BongoLife : JAMANI BABA SEHEMU YA 03
JAMANI BABA SEHEMU YA 03
BongoLife
https://www.bongolives.com/2018/12/jamani-baba-sehemu-ya-03.html
https://www.bongolives.com/
https://www.bongolives.com/
https://www.bongolives.com/2018/12/jamani-baba-sehemu-ya-03.html
true
170677852813010960
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content